Hoe stalhouders en eigenaren ‘gedoe’ voorkomen


“Goeiemiddag, met Frans de Lange van trainingsstal Het Hoefijzer. Ik bel over uw paard. Hij was de afgelopen dagen ernstig ziek. We hebben er meteen een dierenarts bij gehaald. De rekening ontvangt u deze week.”

“Oh, wat vervelend. Maar u heeft me helemaal niet geïnformeerd over de dierenarts. Hoe hoog is die rekening?”

“Rond de 3.000 euro.”

“…”


Een hoge rekening, wat nu?

Dit telefoongesprek laat zien dat een paard (laten) verzorgen en trainen dilemma’s met zich mee kan brengen, zowel voor de stalhouder als de paardeneigenaar. Want wie bepaalt en wie betaalt?

Stalhouders merken het doorgaans eerder dan de eigenaar als een paard ziek wordt of een blessure oploopt. Stel, de stalhouder besluit in een ernstig geval direct de dierenarts te bellen. Resultaat: een hoge rekening. De eigenaar weigert te betalen omdat hij nooit toestemming gaf om de dierenarts te bellen, de stalhouder wil niet betalen omdat hij naar beste weten heeft gehandeld en de dierenarts zit met een onbetaalde rekening.

Wie bepaalt en wie betaalt,
bespreek het vooraf


Paardeneigenaar in beginsel aansprakelijk

Als een paard letsel oploopt en er een dierenarts wordt ingeschakeld, komen de kosten in beginsel voor rekening van de eigenaar van het dier. Meestal zal die dat ook vanzelfsprekend vinden; het paard of de pony wordt immers door de dierenarts geholpen.

Maar wat als de stalhouder de dierenarts voor niets heeft laten komen? Dan zal de eigenaar de kosten waarschijnlijk niet willen voldoen. Hij zal al snel vinden dat de stalhouder eerst had moeten overleggen met de eigenaar. De stalhouder zal aanvoeren dat hij met het oog op de gezondheid van het paard naar beste kunnen heeft gehandeld. Maar is dit zo?

Met andere woorden: hoe voorkom je gedoe achteraf? Want de kosten zijn dan al gemaakt en de nota van de dierenarts zal door iemand moeten worden betaald. Voor deze situaties, die in de praktijk helaas regelmatig voorkomen, is het verstandig om afspraken op papier vast te leggen.

Maak afspraken en leg ze vast

Leg de afspraken vast, zoals jij die afspraken met de stalhouder wil maken. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wanneer vind ik dat de stalhouder bevoegd moet zijn om zelfstandig de dierenarts te bellen en in welke gevallen moet hij eerst overleggen? Mag hij alleen zelfstandig handelen bij een kwestie van leven of dood of ook in andere situaties?
  • Geef ik de stalhouder een “volmacht” om zonder overleg met mij de dierenarts te benaderen, onder de voorwaarde dat de kosten onder een bepaald bedrag blijven?

Iedereen kan de afspraken naar zijn eigen situatie aanpassen, zodat stalhouder en eigenaar weten waar ze aan toe zijn.


EquineServices-juridisch-2 2

Liever ‘gedoe’ vooraf dan achteraf!

Veel gedoe, al die afspraken vastleggen? Een conflict over het voldoen van de kosten achteraf, dát is pas gedoe. Leg daarom als stalhouder en als eigenaar de afspraken altijd vast, op een manier waar jij je prettig bij voelt. Dat voorkomt uiteindelijk een hoop discussie en levert rust op voor alle partijen!

Tekst: Felix Hippische Juristen
Foto: le-fotografie