Verborgen gebreken

Met enige regelmaat komt er weer zo’n naar verhaal. Iemand heeft een leuk nieuw paard gekocht. Het is klinisch en misschien ook wel röntgenologisch gekeurd. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht en de trotse nieuwe eigenaar kan zijn geluk niet op: wat een prachtbeest! Natuurlijk zijn de eerste weken rijden wat onwennig, maar op een gegeven moment wil je toch vooruitgang. Je vraagt om advies bij stalgenoten, instructeur en anderen. Uiteindelijk laat je toch maar een dierenarts komen. Diagnose: kreupel. “Raar dat dit paard goedgekeurd is, hoe lang geleden?” aldus de vraag van de dierenarts. Hij gelooft zijn oren niet als hij hoort dat het vier weken geleden is.

verborgen_gebrek

We hebben het hier over verborgen gebreken, voor koper en verkoper van een paard een vervelende aangelegenheid. Een verborgen gebrek is kortweg iets dat al aan de hand was tijdens het sluiten van de overeenkomst wat toen niet aan het licht kwam (bijvoorbeeld cornage en spat). Wat in zo’n geval te doen? De juridische vragen én antwoorden leest u in dit artikel.

Hoe bewijst u een verborgen gebrek? 

Dat is nog best lastig, omdat een paard nu eenmaal een ‘levende have’ is. Het paard kan ten tijde van de keuring klinisch gezond en rad zijn, maar een week later een haarscheurtje oplopen in een hoefbeen. Om dit onderscheid te maken is vaak een uitvoerig veterinair onderzoek nodig. Het hangt ook af van de situatie:

 • Koopt u als particulier een paard van een andere particulier? Dan moet u als koper aantonen dat het gebrek al bestond bij de koop. Hiervoor is de klinische en eventueel röntgenologische aankoopkeuring een goed begin. Mocht ten tijde van de keuring geen gebrek zijn gevonden, dan zal uitgebreid veterinair onderzoek na aankoop uitsluitsel moeten geven. Dit is echter vaak niet zwart wit, omdat veel blessures moeilijk te antedateren zijn.
 • Koopt u als particulier het paard van een bedrijfsmatig handelende verkoper, dan is de situatie in uw voordeel. In dat geval geldt namelijk dat als het gebrek zich binnen zes maanden na aflevering van het paard voordoet, wordt vermoed dat het gebrek ook al aanwezig was op het moment van aflevering. Dit betekent echter niet dat u als consument rustig kunt afwachten.

Hoe lang heeft u de tijd om in actie te komen?  

Heeft u een gebrek ontdekt of vermoedt u er één? Dan is het essentieel dat u dit zo snel mogelijk meldt bij de verkoper. Hoe langer u wacht, hoe minder sterk u staat. Voor bepaalde gebreken geldt zelfs een ‘antedateringstermijn’. Dit houdt in dat u als koper een bepaald gebrek binnen een bepaalde termijn moet melden. Voor cornage is deze termijn vier weken.


verborgen_gebrek_kogel
verborgen_gebrek_sarcoidWelke stappen kunt u zetten?

Komt u achter een gebrek? Zet dan zo snel mogelijk de volgende stappen.

1.     Doe onderzoek en klaag:

 • schakel direct een dierenarts in om onderzoek te doen naar het gebrek en om duidelijk te krijgen hoe lang het paard dit gebrek al heeft en
 • dien een klacht in bij de verkoper (ingebrekestelling). Doe dit bij voorkeur via een aangetekende brief of per e-mail met een ontvangst- en leesbevestiging. Dat is belangrijk voor de bewijslast. Geef de verkoper in deze brief of e-mail een termijn om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

2.     Doet de verkoper niets met uw ‘geklaag’? Schakel dan zo snel mogelijk juridische hulp in.

Wat kunt u ‘eisen’ bij verborgen gebrek? 

U kunt een aantal wapens in de strijd gooien als een gekocht paard niet aan de overeenkomst voldoet:

 • Ontbinding overeenkomst. Dit komt het meeste voor. Voorwaarde is wel dat het gebrek groot genoeg is om ontbinding te rechtvaardigen.
 • Herstel eisen. Een groot aantal gebreken is bij paarden echter niet of moeilijk te herstellen.
 • Vervanging eisen. Dit is vaak onmogelijk omdat ieder paard uniek is en verkopers soms maar één paard hebben.
 • Prijsvermindering. De koopovereenkomst blijft in stand, maar de koopprijs wordt evenredig met de omvang van het gebrek verminderd. Ook dit blijkt in de praktijk echter lastig in te schatten bij paarden.
verborgen_gebrek_sprong

Welke onderzoeken kunt u laten doen?

Het is verstandig zoveel mogelijk onderzoek te doen naar het paard voordat u de koopovereenkomst sluit:

 • Klinisch onderzoek, ofwel een klinische aankoop keuring, komt het meest voor bij aankoop. Een eventuele verzekeraar eist dit onderzoek, dus doe het maar meteen voor aankoop. Vervelend als u het achteraf alsnog laat keuren voor de verzekering en dan pas blijkt dat het paard wordt afgekeurd.
 • Röntgenonderzoek is een goede aanvulling op klinisch onderzoek. Met klinisch onderzoek sluit u namelijk gebreken zoals artrose en slijtage niet uit omdat die niet altijd zichtbaar zijn.
 • Berijden van een paard door een arts om kreupelheid te testen. Hoewel dit in Nederland nog niet gebruikelijk is, zien wij hier de meerwaarde wel van in.
 • Bloedonderzoek doen of tenminste bloed in bewaring nemen. Verkopers kunnen het paard voorafgaand aan een keuring drogeren waardoor er tijdens de koop niets aan de hand lijkt.

Hoe voorkomt u gedoe na aankoop?

Sowieso door veterinair onderzoek te doen dus. Maar ook door het opstellen van een koopovereenkomst. Dat klinkt wellicht als een open deur, maar is zeker nog niet gebruikelijk in de paardenwereld. Jammer, want met een contract kunt u veel risico’s uitsluiten of in ieder geval beperken. U voorkomt er welles-nietes-gedoe mee en kunt makkelijker uw gelijk bewijzen en dus ook halen. Een paar stelregels:

 • Leg afspraken over de onderzoeken zoveel mogelijk zwart op wit vast. Sla bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie of WhatsApp-gesprekken met de verkoper op.
 • Neem in de koopovereenkomst op met welk doel het paard is gekocht. Is het bijvoorbeeld een sportpaard (spring of dressuur en van welk niveau) of gebruikt u het alleen voor een bosrit?
 • De eigenschappen van het paard zijn ook belangrijk om op te nemen. Heeft het paard bijvoorbeeld spat in een van de benen? Leg zulke gebreken en/of eigenschappen dan zo precies mogelijk vast in de overeenkomst.

Meer zakelijkheid bij aankoop

Een paard kopen blijft een emotionele kwestie. Hier zakelijk mee omgaan is dan ook een forse opgave. Gelukkig gaat het meestal goed en zijn dit uitzonderingen. Houd toch rekening met het onverwachte en houd een dossier bij van de koop: de keuringen, de koopovereenkomst en de afspraken die daaromheen gemaakt zijn.

NB: Bovenstaande afbeeldingen laten afwijkingen zien die een oplettende keurende arts uiteraard zou moeten onderkennen. Niet tegenstaande dat het voorkomt dat paarden met dergelijke afwijkingen worden goedgekeurd, zou dit geen verborgen gebrek mogen zijn. Graag hadden we verborgen gebreken mooier willen illustreren, echter spreek het voor zich dat dit lastig is aan de hand van foto's. Onderstaand is een video van een paard dat bij een keuring geen enkel probleem zou hebben, pas bij het berijden van het dier zien we een sterk verkorte pas, iets wat het rijden behoorlijk in de weg zit en dus absoluut een verborgen gebrek is omdat het bij een keuring niet aan het licht zal komen.