Een erkend dierenfysiotherapeut is onmisbaar als het gaat om uw paard gezond en fit te houden, ongeacht het niveau. De werkzaamheden van een dierenfysiotherapeut zijn nog niet algemeen bekend. Een van de kwaliteiten van een dierenfysiotherapeut  is het zeer uitgebreide bewegingsonderzoek. Vanuit het vraaggesprek en uitslagen van het bewegingsonderzoek wordt een fysiotherapeutisch behandelplan opgesteld. Deze kan bestaan uit bijvoorbeeld het verhelpen van blokkades in de wervelkolom of oefeningen ter verbetering van kracht of balans in de achterhand.

Omdat dierenfysiotherapeuten de exacte kennis hebben ten aanzien van opbouw en herstel na blessures,  kunnen ook revalidatie- of trainingsschema’s worden opgesteld.

Dierenfysiotherapeuten worden opgeleid om nauw samen te werken met specialisten waaronder dierenartsen, zadelmakers, hoefsmeden en tandartsen zodat verschillende behandelplannen goed op elkaar aansluiten. Een goede dierenfysiotherapeut is in staat om je paard soepel te houden en blessureleed te helpen voorkomen. Daarnaast kan hij of zij in samenwerking met de dierenarts helpen bij de revalidatie in geval van blessures. Deze samenwerking kan een grote bijdrage leveren aan de levensduur van je paard.  

fysio button


Dierenfysiotherapeut is een beschermde titel: pas na bijna 6 jaar opleiding wordt je ingeschreven in het diergeneeskunde register


Beschermde titel

Fysiotherapie voor dieren is al sinds 1992 een beschermd beroep. Dat betekent dat je de titel 'dierenfysiotherapeut' alleen mag voeren als je daadwerkelijk het gehele studietraject hebt doorlopen. Eveline Menke dierenfysiotherapeut (2)

Studietraject

Een dierenfysiotherapeut heeft een lang studietraject doorlopen. 

Men moet eerst de 4-jarige HBO studie tot humaan fysiotherapeut hebben gevolgd. De specialisatie voor dierfysiotherapie duurt 2 jaar. Als deze post-HBO studie met goed gevolg is afgerond,  mag de titel 'dierenfysiotherapeut' gevoerd worden en wordt de gediplomeerde ingeschreven in het diergeneeskunde register.  Dierfysiotherapie is sinds 1992 een beschermd beroep.

Beroepsvereniging en nascholing

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD) behartigt de belangen van haar leden, brengt dierfysiotherapie breed onder de aandacht en hanteert een kwaliteitsregister voor haar leden.  Dierenfysiotherapeuten die in dit kwaliteitsregister zijn opgenomen,  zijn ook herkenbaar aan het NVFD keurmerk in de vorm van een autokaart of een deurschild.

De bij de vereniging aangesloten praktiserende leden zijn verplicht om na- en bijscholing te volgen om deze status te behouden. De NVFD draagt zorg voor het bij- en nascholen van haar leden. Hierdoor blijft de kennis van de praktiserende leden up- to date. Nascholing is onmisbaar voor het leveren van kwaliteit.

Vervolgopleiding tot chiropractor

Daarnaast is er voor dierenfysiotherapeuten een aparte vervolgopleiding: Focus on the Equine Spine (FES). Deze 2- jarige opleiding kan ook door paardendierenartsen gevolgd worden en houdt zich vooral bezig met wervelkolom gerelateerde problemen en de behandeling hiervan. Het met goed gevolg afronden van deze opleiding resulteert in de extra titel "paardenchiropractor".


Nascholing is onmisbaar. Doorstuderen kan ook, bijvoorbeeld tot chiropractor


Naast de FES kan een dierenfysiotherapeut zich ook verder specialiseren in bijvoorbeeld Dry Needling, Medical Taping of  laser therapie.

Op Equine Services vindt u alleen erkende paardenfysiotherapeuten die actief blijven werken aan hun kennis en kunde door zich bij te scholen.

Let op: deelname aan Equine Services door professionals is vrijwillig. De database is dan ook niet volledig.

Lid worden?

Voor meer informatie over wat Equine Services voor u kan betekenen klikt u hier.