Voor de professional

Welkom bij ‘Equine Services’, voor erkende dienstverleners binnen de hippische sector. Equine Services is een zoekmachine en informatieplatform ineen.

Equine Services biedt de consument een makkelijk toegankelijke manier om hippische dienstverleners te zoeken en te vinden. Maar het gaat ons ook om het verbeteren van de paardenzorg. Wij willen een brug slaan tussen de paardeneigenaar en de professional die goed opgeleid en gecertificeerd is en zich daarmee wil profileren.

Het doel van dit platform is onder meer de consument bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan paardenprofessionals moeten voldoen om zich gecertificeerd te mogen noemen. Wij zien graag dat de professional die met opleiding en nascholing werk maakt van zijn beroep, een streepje voor heeft bij de paardeneigenaar, bij zijn of haar collega’s en de paardenverzekeringen.

Wat kan Equine Services voor u betekenen?

  • paardeneigenaren kunnen u vinden:

In onze zoekmachine zijn de hoefsmeden, gebitsverzorgers, dierenfysiotherapeuten en dierenartsen opgenomen die zich bij ons hebben aangesloten. Ze zijn vindbaar op naam en plaats. Probeer onze zoekmachine

  • kennisuitwisseling met andere professionals:

Wij organiseren heel regelmatig bijeenkomsten waarop professionals met elkaar kunnen praten over een onderwerp, want we streven ernaar de samenwerking tussen de professionals en vooral ook tussen de verschillende beroepsgroepen te bevorderen. Bekijk onze evenementen.

  • we maken reclame voor u:

Via onze website, maar vooral ook op de sociale media maakt Equine Services reclame voor goede paardenzorg en daarmee voor u. Door middel van blogs, tips en ervaringen uit de praktijk van onze aangesloten professionals promoten we uw werk. Bekijk onze Facebook pagina

Sluit u aan bij Equine Services! Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten,

Frank van Leeuwen, erkend paardendierenarts
Monique Hijdra, instructrice en jurylid

Voor meer informatie en aanmelding, klikt u op de beroepsgroep waartoe u behoort.

Dierenfysiotherapeut
Hoefsmid
Paardendierenarts
Gebitsverzorger